Tải về Isafe Keylogger: Theo dõi và giám sát Internet & máy tính của bạn hoạt động

Tải về Keylogger tốt nhất để bảo vệ trẻ em trực tuyến và giám sát nhân viên

Tải về miễn phí (5.0m)
Mua phiên bản đầy đủ ($ 79,95)

Người sử dụng nhận xét

"Công cụ tuyệt vời để giám sát trẻ em trên internet, để biết được nơi họ đi!" ( Đọc thêm ) - J. Denison, Lexington, Kentucky

"Tôi nghĩ rằng Isafe Keylogger sẽ là một hit. Nó ghi lại tất cả mọi thứ được thực hiện, một cái gì đó tôi có thể phụ thuộc vào nhiều năm tới sẽ giúp tôi biết ai là trên máy tính của tôi và những gì họ đang làm trên đó. Tôi Cảm ơn bạn đã một chương trình 'gián điệp' tuyệt vời "(. Đọc thêm ) - C. Bracken, Dallas, Texas

Giải thưởng

Bán chạy nhất giải thưởng keylogger Giải thưởng của Isafe Keylogger