Tải về Isafe Keylogger: Theo dõi và giám sát Internet & máy tính của bạn hoạt động

Tải về miễn phí Keylogger để bảo vệ trẻ em trực tuyến và giám sát nhân viên

Tải về miễn phí (3.0M)

Người sử dụng nhận xét

  • "Sau khi sử dụng phần mềm của bạn trong một thời gian tôi muốn cho bạn biết nó là phần mềm giám sát tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay. Nó không chỉ chọn lên trên Facebook ghi nhận chat mà còn mật khẩu Facebook thậm chí còn quý khách đến thăm trong chế độ tư nhân! Và nhờ bạn Giấy phép ba năm! Nó là rất tốt và giá cả phải chăng! "

    - Marco

    Hơn Keylogger Nhận xét

Giải thưởng

Top10 KeyloggerComparisons & Nhận xét